SAMEN LEREN, IS SAMEN CREËREN

 

 

Als gecertificeerd team en organisatie coach ben ik continu op zoek naar verbinding en interactiepatronen om met elkaar het gewenste resultaat te realiseren. 

Het creëren van verbinding en het realiseren van resultaat is mijn passie. 

Mijn motto is: samen leren, is samen creëren. Door het samen te doen, bereik je meer en verrijk je jezelf. 

 

Mijn roots liggen in een ondernemersfamilie, waar hard gewerkt werd voor het resultaat. 

Mijn ervaring als manager in een corporate omgeving, heb ik ervaren dat targets en actiegerichtheid een sturingsmiddel zijn. 

Als mens en als bedrijfscoach weet ik dat communicatie en ontwikkelen van vaardigheden van groot belang zijn om het juiste resultaat te kunnen bereiken. 

Ik begeleid transities op persoonlijk, team en organisatieniveau, omdat dit de cruciale momenten zijn waarop  communicatie en het leggen van  verbinding het meest uitdagend zijn.

Transitie een moment waarop de manager of eigenaar zijn aandacht richt op de taakgerichte kant en focus heeft op het resultaat. Ik ondersteun in het realiseren van de benodigde veranderkracht in jouw organisatie. De vertaling van de strategie naar invloed, oog hebben voor heldere en duidelijke communicatie, aandacht voor de dynamiek en een beroep doen op eigenaarschap creëren de veranderkracht die nodig is in jouw organisatie. 

 BOUWEN AAN DE BRUG VAN SAMENWERKING NAAR RESULTAAT