GUN JIJ JOUW TEAM EEN ONTWIKKELSTAP?

Hoe het team presteert is afhankelijk van de teamdynamiek. Elk teamlid heeft invloed in dit systeem, ook de manager of projectleider. Verandering of verbetering in een team gaat over samenwerken, zijn we in staat om de dialoog met elkaar aan te gaan. 

 

 

 

HOSPERS &CO VOEGT DIALOOG EN REFLECTIE TOE

Door samen te werken in een team, kunnen we meer bereiken dan wanneer we alleen werken. Maar om deze meerwaarde uit de samenwerking te halen, is het noodzakelijk om met elkaar in dialoog te gaan en van elkaar te kunnen leren. Respect hebben voor de verschillen in het team en hier gebruik van te maken zodat het team beter presteert.

Afhankelijk van de teamfase is er een andere behoefte aan ontwikkeling. 

 

Het gebruik van het model DISC is vaak helpend bij het starten van de dialoog. Het model brengt de communicatie en gedragspatronen van het team in beeld, en geeft daarmee een prachtig startpunt voor de vertaling van de verwachting naar de krachten van het team. 

 

 

HOSPERS &CO VOOR DE BESTE TEAM PRESTATIE


 

CO-CREATIE

De kunst om de kennis en kunde in jouw organisatie te ontdekken. 

LEREN & ONTWIKKELEN

In een lerende organisatie ben je voortdurend aan het ontwikkelen, aansluiten op de veranderende omgeving en stimuleer je het initiatief. 

DAADKRACHT & VERTROUWEN 

Beweging ontstaat in een veilige leeromgeving met een duidelijk doel.

REFLECTIE & DIALOOG

Door met elkaar in gesprek te gaan, creëer je verbinding en inzicht in het team.