Hospers & Co

Lisette Hospers

  • Onderzoekt  denk- en gedragspatronen binnen een groep.
  • Creëert constructieve interactie en verbinding.
  • Ondersteunt organisaties in transitie naar resultaten.
  • Stimuleert samenwerking en biedt mogelijkheden.
  • Geeft persoonlijke ondersteuning door coaching.
  • Passie: verbinding creëren en resultaten behalen.
  • Motto: ‘Samen leren, is samen creëren’.
    Door het samen te doen, bereik je meer en verrijk je jezelf.

"Samen leren, is samen creëren"

Achtergrond

Mijn roots liggen in een ondernemersfamilie, ik ben van huis uit gewend om hard te werken voor resultaat. Als manager in een corporate omgeving heb ik ervaren dat targets en actiegerichtheid slechts sturingsmiddelen zijn.

Als mens en als bedrijfscoach weet ik dat communicatie en de ontwikkeling van vaardigheden van groot belang zijn om het juiste resultaat te kunnen bereiken.

Tegenwoordig begeleid ik transities op persoonlijk-, team- en organisatieniveau. Dit doe ik in de cruciale momenten waarop communicatie en het leggen van verbinding het meest uitdagend zijn. Zo kan ik de juiste ondersteuning bieden bij veranderingen in mens en organisatie.